Η προώθηση της ανάπτυξης, η καταπολέμηση της ανεργίας, η θωράκιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η πολιτικής μετανάστευσης θα αποτελέσουν τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρία στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014.Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Αθήνα έχει θέσει τέσσερις βασικές προτεραιότητες.

1) Η πρώτη είναι η ανάπτυξη και απασχόληση, όπου θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2) Η δεύτερη είναι η θεσμική θωράκιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με έμφαση στα επόμενα βήματα της τραπεζικής ένωσης.

3) Η τρίτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έλεγχο των συνόρων, τη συνεργασία με τρίτες χώρες (όπου κυριαρχεί μεταξύ άλλων το θέμα των συμφωνιών επανεισδοχής), το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου κ.ά. Τέλος,

4) η Αθήνα θεωρεί σημαντική την προώθηση της ολοκληρωμένης οριζόντιας θαλάσσιας πολιτικής. Πρόκειται για την τέταρτη προτεραιότητα που άπτεται κρίσιμων τομέων, όπως η αλιεία, η ενέργεια, η ασφάλεια και φυσικά οι θαλάσσιες ζώνες.

Πιο συγκεκριμένα, Οι προτεραιότητες : η ατζέντα των πολιτικών προτεραιοτήτων της ελληνικής προεδρίας περιλαμβάνει :

+ Την προώθηση της ανάπτυξης και την καταπολέμηση της ανεργίας. Πρόκληση για υλοποίηση αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί, όπως το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο.
+ Την περαιτέρω θωράκιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης. Περιλαμβάνει το ζήτημα της Τραπεζικής Ένωσης.
+ Την προώθηση μιας πιο ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής πολιτικής για την αντιμετώπιση της Μετανάστευσης. Το ζήτημα είναι γενικότερο και χρειάζεται συντονισμός μεταξύ των χωρών-μελών για την αντιμετώπισή του, υπογραμμίζουν διπλωματικές πηγές, προσθέτοντας ότι χρειάζεται καλύτερη συνεργασία και με τρίτες χώρες. Παράλληλα, θέτουν και το ζήτημα του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου, υπογραμμίζοντας το διογκούμενο ρεύμα προσφύγων και όχι μόνο μεταναστών, κάνοντας λόγο και για την κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
+ Η Θαλάσσια Πολιτική. Πρόκειται για «οριζόντια πολιτική» για την ελληνική προεδρία, όπως σημειώνουν διπλωματικές πηγές. Η θαλάσσια πολιτική αφορά στην ανάπτυξη, στον τουρισμό, στην αλιεία, στην ενέργεια, στην ασφάλεια, καθώς και στις θαλάσσιες ζώνες. Στόχος της ελληνικής προεδρίας θα είναι η ανάδειξη της χρησιμότητας του καθορισμού των θαλασσίων ζωνών, ώστε να μπορέσει να γίνει πιο αποτελεσματική η οικονομική εκμετάλλευση.

Η ελληνική προεδρία στην ΕΕ θα είναι ουσιαστικά μια «νέου τύπου» προεδρία, πιο περίπλοκη στη διαχείρισή της, από την προηγούμενη ελληνική προεδρία ΕΕ του 2003. Παράλληλα, σημειώνουν ότι το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει δώσει μεγαλύτερες αρμοδιότητες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη νομοθετική διαδικασία και εκεί η προεδρία αναλαμβάνει να παίξει τον ρόλο του μεσολαβητή μεταξύ Συμβουλίου κρατών-μελών και Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Ο προϋπολογισμός
H επικείμενη ελληνική προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το πρώτο εξάμηνο του 2014, δεν αναμένεται να ξεπεράσει σε προϋπολογισμό τα 50 εκατομμύρια ευρώ, ποσό κατά πολύ μικρότερο σε σχέση με προηγούμενες προεδρίες των τελευταίων τεσσάρων ετών, των οποίων οι προϋπολογισμοί άγγιζαν τα 60-80 εκατομμύρια ευρώ.

Η Ελλάδα ως προεδρεύουσα χώρα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου θα κληθεί να φιλοξενήσει 14 άτυπες υπουργικές συναντήσεις και περίπου 110 συναντήσεις- κατώτερες του υπουργικού επιπέδου (π.χ. Coreper), καθώς και το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Εξωτερικών (Gymnich), ενώ υπολογίζονται περισσότεροι από 14.500 επισκέπτες κατά τη διάρκεια της προεδρίας.

Όλες οι άτυπες συναντήσεις θα λάβουν χώρα στην Αθήνα -και συγκεκριμένα στον χώρο του Ζαππείου, με εξαίρεση το Gymnich που θα γίνει σε άλλο χώρο, εντός όμως της Αττικής.

Προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι ανάγκες της προεδρίας, έχει ενισχυθεί το γραφείο της Μόνιμης Ελληνικής Αντιπροσωπείας στις Βρυξέλλες, το οποίο θα απασχολήσει περίπου 150 άτομα, (από όλα τα υπουργεία), καθώς επίσης και σημαντικές μας πρεσβείες στο εξωτερικό.

Παράλληλα, στην Αθήνα έχει συσταθεί Γραφείο Προεδρίας στο ΥΠΕΞ, το οποίο αποτελείται από 18 άτομα, ενώ «τρέχει» και προθεσμία για την επιλογή μέσω ΑΣΕΠ (ΑΝΩΤΑΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΠΙΛΟΦΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ www.asep.gr)

ακόμη εννέα ατόμων για την κάλυψη των αναγκών της προεδρίας.

 

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης >>

Στο Συμβούλιο της ΕΕ συνεδριάζουν οι υπουργοί όλων των χωρών μελών της ΕΕ για να εγκρίνουν νόμους και να συντονίσουν τις εθνικές τους πολιτικές.

Το Συμβούλιο της ΕΕ δεν πρέπει να συγχέεται με:

το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο – ένα άλλο θεσμικό όργανο της ΕΕ, όπου οι ηγέτες των χωρών μελών συνεδριάζουν περίπου 4 φορές τον χρόνο για να συζητήσουν τις πολιτικές προτεραιότητες της Ένωσης
το Συμβούλιο της Ευρώπης – ένα όργανο που δεν έχει σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ποιος ακριβώς είναι ο ρόλος του;

Θεσπίζει τη νομοθεσία της ΕΕ.
Συντονίζει τις οικονομικές πολιτικές των χωρών μελών της ΕΕ.
Υπογράφει συμφωνίες μεταξύ της ΕΕ και άλλων χωρών.
Εγκρίνει τον ετήσιο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Χαράσσει την εξωτερική πολιτική και την πολιτική άμυνας της ΕΕ.
Συντονίζει τη συνεργασία μεταξύ δικαστικών αρχών και αστυνομικών δυνάμεων των χωρών μελών.

1. Θέσπιση νομοθεσίας της ΕΕ

Το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο έχουν από κοινού τον τελευταίο λόγο για τη νομοθεσία που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
2. Συντονισμός των οικονομικών πολιτικών

Οι χώρες μέλη της ΕΕ αποφάσισαν ότι επιθυμούν μια συνολική οικονομική πολιτική για την Ευρώπη, την οποία συντονίζουν οι υπουργοί Οικονομίας και Οικονομικών όλων των χωρών μελών.

Έχουν θέσει επίσης ως στόχο τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης καθώς και την αναβάθμιση της παιδείας, της υγειονομικής περίθαλψης και των συστημάτων κοινωνικής πρόνοιας. Μολονότι η διαμόρφωση της οικονομικής πολιτικής εξακολουθεί να αποτελεί ευθύνη της κάθε χώρας, όλες οι χώρες μαζί μπορούν να συμφωνήσουν στη θέσπιση κοινών στόχων και να αντλήσουν χρήσιμα συμπεράσματα ανταλλάσσοντας τις εμπειρίες τους.
3. Υπογραφή διεθνών συμφωνιών

Το Συμβούλιο υπογράφει συμφωνίες εξ ονόματος της ΕΕ σε διάφορους τομείς, όπως το περιβάλλον, το εμπόριο, η ανάπτυξη, τα κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, η αλιεία, η επιστήμη, η τεχνολογία και οι μεταφορές.
4. Έγκριση του προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το ποσό των χρημάτων που μπορεί να δαπανήσει η ΕΕ κάθε χρόνο αποφασίζεται από κοινού από το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
5. Εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνας

Οι εθνικές κυβερνήσεις διατηρούν τον έλεγχο σε αυτούς τους τομείς, ωστόσο συνεργάζονται για να χαράξουν μια κοινή εξωτερική και αμυντική πολιτική (γνωστή ως "κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική ασφαλείας"). Το Συμβούλιο είναι ο κύριος φορέας ανάπτυξης της συνεργασίας αυτής.

Η ΕΕ δεν έχει δικό της στρατό. Για να μπορεί όμως να αντιδρά ταχύτερα σε τυχόν διεθνείς συγκρούσεις και φυσικές καταστροφές, ορισμένες χώρες της ΕΕ παρέχουν στρατό για τη δημιουργία δύναμης ταχείας αντίδρασης της οποίας ο ρόλος περιορίζεται στην προσφορά ανθρωπιστικού έργου, σε αποστολές διάσωσης και αποστολές διατήρησης της ειρήνης.
6. Δικαιοσύνη

Όλοι οι πολίτες της ΕΕ πρέπει να έχουν την ίδια δυνατότητα πρόσβασης στη δικαιοσύνη σε οποιαδήποτε χώρα της ΕΕ. Στο Συμβούλιο, οι υπουργοί Δικαιοσύνης καταβάλλουν μεγάλες προσπάθειες ώστε οι δικαστικές αποφάσεις που εκδίδονται σε μια χώρα της ΕΕ (π.χ. σε υποθέσεις διαζυγίων) να αναγνωρίζονται από όλες τις άλλες χώρες της Ένωσης.

Οι υπουργοί Δικαιοσύνης και Εσωτερικών συντονίζουν την αστυνόμευση στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ, καθώς και την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και του διεθνούς οργανωμένου εγκλήματος.

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης / Προεδρίες 2014-2020

Ελλάδα Ιανουάριος-Ιούνιος 2014
Ιταλία Ιούλιος-Δεκέμβριος 2014
Λετονία Ιανουάριος-Ιούνιος 2015
Λουξεμβούργο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2015
Κάτω Χώρες Ιανουάριος-Ιούνιος 2016
Σλοβακία Ιούλιος-Δεκέμβριος 2016
Μάλτα Ιανουάριος-Ιούνιος 2017
Ηνωμένο Βασίλειο Ιούλιος-Δεκέμβριος 2017
Εσθονία Ιανουάριος-Ιούνιος 2018
Βουλγαρία Ιούλιος-Δεκέμβριος 2018
Αυστρία Ιανουάριος-Ιούνιος 2019
Ρουμανία Ιούλιος-Δεκέμβριος 2019
Φινλανδία Ιανουάριος-Ιούνιος 2020

 

More : http://news.in.gr/greece/article/?aid=1231269482

& http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=535186

& www.asep.gr & http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/council-eu/index_el.htm

& http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=848&language=el-GR