Δελτίο Τύπου

Ίδρυση του πρώτου Διεθνούς Οργανισμού για την Εξίσου Κοινή Ανατροφή (Shared Parenting) για να αναπτύξει προσεγγίσεις των Αναγκών και των Δικαιωμάτων των Παιδιών βασισμένες σε επιστημονικές αποδείξεις.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή Ανατροφή (Shared Parenting) θα γίνει στην Βόννη το 2014 στις 9-11 Ιουλίου 2014

Βόννη, Γερμανία, 27 Φεβρουαρίου 2014.
Απαντώντας στην ανησυχητική αύξηση των ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων και αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν ζουν μαζί, 26 εξέχοντες επιστήμονες, επαγγελματίες της οικογένειας και αντιπρόσωποι της κοινωνίας από 11 χώρες συγκεντρώθηκαν στη Βόννη, στη Γερμανία, στις 21-23Φεβρουαςρίου 2014, για να ιδρύσουν μια νέα διεθνή οργάνωση που εστιάζει στην μελέτη της κοινής ανατροφής (Shared Parenting) σαν μια βιώσιμη και ευεργετική λύση για τα παιδιά.


Το νέο σωματείο θα γίνει γνωστό σαν το Διεθνές Συμβούλιο για την Κοινή Ανατροφή - International Council on Shared Parenting (ICSP). Κοινή ανατροφή σημαίνει η ισοδύναμη, εναλλασσόμενη φροντίδα για το παιδί από τους χωρισμένους γονείς του. Ο σκοπός του σωματείου είναι πρώτον, η διάδοση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης ως προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα ("συμφέρον - best interests") του παιδιού του οποίου οι γονείς ζουν χωριστά, και δεύτερον, να διατυπώσει συστάσεις βασισμένες σε επιστημονικές αποδείξεις για τη νομική, δικαστική και πρακτική εφαρμογή της κοινής ανατροφής.

Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday there will always be a job waiting in Israel for a United Nations interpreter caught wondering aloud at an excessive number of anti-Israel resolutions while her microphone was still on.

The interpreter's remarks came during the Nov. 14 meeting of the United Nations General Assembly's Fourth Assembly, attended by representatives of all 193 United Nations member states. Nine of the 10 resolutions adopted at the meeting condemned Israel. "I mean I think when you have five statements, not five, but like a total of 10 resolutions on Israel and Palestine, there's gotta be something, c'est un peu trop, non? [It's a bit much, no?] I mean I know, yes, yes, but there's other really bad s— happening, but no one says anything about the other stuff," the interpreter said in English in remarks heard live by the delegates.

Amid titters of laughter from the delegates, the committee secretary states, "I understand there was a problem with the interpretation."

Prime Minister Benjamin Netanyahu said Monday there will always be a job waiting in Israel for a United Nations interpreter caught wondering aloud at an excessive number of anti-Israel resolutions while her microphone was still on.

The interpreter's remarks came during the Nov. 14 meeting of the United Nations General Assembly's Fourth Assembly, attended by representatives of all 193 United Nations member states. Nine of the 10 resolutions adopted at the meeting condemned Israel. "I mean I think when you have five statements, not five, but like a total of 10 resolutions on Israel and Palestine, there's gotta be something, c'est un peu trop, non? [It's a bit much, no?] I mean I know, yes, yes, but there's other really bad s— happening, but no one says anything about the other stuff," the interpreter said in English in remarks heard live by the delegates.

Amid titters of laughter from the delegates, the committee secretary states, "I understand there was a problem with the interpretation."

Η προώθηση της ανάπτυξης, η καταπολέμηση της ανεργίας, η θωράκιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης και η πολιτικής μετανάστευσης θα αποτελέσουν τις βασικές προτεραιότητες της ελληνικής προεδρία στην ΕΕ το πρώτο εξάμηνο του 2014.Όπως έχει ήδη ανακοινωθεί, η Αθήνα έχει θέσει τέσσερις βασικές προτεραιότητες.

1) Η πρώτη είναι η ανάπτυξη και απασχόληση, όπου θα δοθεί έμφαση στην αξιοποίηση των πόρων του κοινοτικού προϋπολογισμού και η βοήθεια που μπορεί να προσφέρει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

2) Η δεύτερη είναι η θεσμική θωράκιση της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης με έμφαση στα επόμενα βήματα της τραπεζικής ένωσης.

3) Η τρίτη προτεραιότητα είναι η αντιμετώπιση της μετανάστευσης, έλεγχο των συνόρων, τη συνεργασία με τρίτες χώρες (όπου κυριαρχεί μεταξύ άλλων το θέμα των συμφωνιών επανεισδοχής), το ευρωπαϊκό σύστημα ασύλου κ.ά. Τέλος,

4) η Αθήνα θεωρεί σημαντική την προώθηση της ολοκληρωμένης οριζόντιας θαλάσσιας πολιτικής. Πρόκειται για την τέταρτη προτεραιότητα που άπτεται κρίσιμων τομέων, όπως η αλιεία, η ενέργεια, η ασφάλεια και φυσικά οι θαλάσσιες ζώνες.

Groupe industriel français domaine aluminium, électrométallurgie, combustible nucléaire...

Pour apporter assistance lors des entretiens d’embauche, ALCAN spécialiste dans le domaine de la métallurgie loue de manière régulière les services de nombreux traducteurs et interprètes pour ses contrats internationaux.

Source : http://www.lakko.fr/alcan-gardanne.html

logo insee

En France, près d'un salarié sur deux travaille pour une multinationale
Dans un ouvrage intitulé Les Entreprises en France, publié vendredi 18 octobre 2013, l'Insee livre une photo jusqu'ici inédite de l'internationalisation de l'économie française.

Κύλιση στην Αρχή