បទពិសោធន៍ការងារ

ចាប់ពី ឆ្នាំ ១៩៨៩ អ្នកបកប្រែភាសារក្រៅម៉ោងសម្រាប់សន្និសីទ ការចរចារ សិក្ខាសាលា ការផ្ដល់សក្ខីកម្ម និង ការតាំងពិព័ណ៌ពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិក្នុងប្រទេសអូទ្រីស បែលហ្សិក អាល្លឺម៉ង់ បារាំង ចក្រភពអង់គ្លេស សហរដ្ឋអាមេរិក អ៊ីតាលី ស្លូវេនី ន័រវេ ព័រទុយហ្គាល់ ស៊ុយអែត ក្រិក...
១៩៩៥ ជំនួយការស្រាវជ្រាវ នៅ IIPE-UNESCO (វិទ្យាស្ថានអន្ដរជាតិសម្រាប់ផែនការអប់រំ) នៅទីក្រុងប៉ារីស។
១៩៨៨-១៩៨៩ គ្រូបណ្ដុះបណ្ដាលនៅសាលាទេសចរណ៍ STE (ក្រុងអាតែន)

 

ការអប់រំ

២០០៣-២០០៩ សម្លេង និង ចម្រៀង នៅ Mélange Rare ក្នុងទីក្រុងប៉ារីស Plaisians និង Saint-Étienne
២០០៧-២០០៨ បណ្ដុះបណ្ដាលភាសារអង់គ្លេសនៅមហាវិទ្យាល័យ St. Brelade’s College នៅ Jersey
២០០៦ ក្រុមអាល់ហ្វា ក្រុងអាតែន ប្រទេសក្រិក ៖ វគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញបកប្រែជាន់ខ្ពស់
២០០១-២០០៥ បណ្ដុះបណ្ដាលនៅ http://www.centretomatis.com ក្នុងទីក្រុងប៉ារីសអំពីការផ្ជង់អារម្មណ៍ស្ដាប់ និង ភាសារបារាំង
២០០១-២០០៣ ការបកប្រែ និង អក្សរសាស្ដ្រ នៅ វិទ្យាស្ថាន Phonie Graphie ទីក្រុងប៉ារីស
១៩៩៤-១៩៩៥ សិក្ខាសាលា និងការបណ្ដុះបណ្ដាលជំនាញទំនាក់ទំនង និង ការគ្រប់គ្រង រៀបចំដោយអង្គការយូណេស្កូ និង សាកលវិទ្យាល័យផ្សេងៗដទៃទៀត
១៩៨៨-១៩៩៤ បណ្ឌិតខាងវិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយនៅសាកលវិទ្យាល័យ Erlangen-Nürnberg ក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់។ សង្គមវិទ្យា និង សេដ្ឋកិច្ច ជាជម្រើស ឧបត្ថម្ភដោយអាហារូបករណ៍ឌៅឌៅ (Deutscher Akademischer Austausch Dienst)
១៩៨៣-១៩៨៤ សាកលវិទ្យាល័យប៉ារីស IV – Sorbonne ៖ មុខវិជ្ជាអរិយធម៌បារាំង
១៩៨២-១៩៨៧ សាកលវិទ្យាល័យអាតែន-ប៉ានទីអូស ៖ វិទ្យាសាស្ដ្រនយោបាយ និង ទំនាក់ទំនងអន្ដរជាតិ (ពិន្ទុ ៖ ល្អណាស់)
១៩៨០-១៩៨២ សាលាគ្រប់គ្រងសណ្ឋាគារជាន់ខ្ពស់អាស្ទ័រនៅ Rhodes island ប្រទេសក្រិក
១៩៦៨-១៩៨០ មធ្យមសិក្សាបឋមភូមិ និង មធ្យមសិក្សាទុតិយភូមិ ក្នុងចក្រភពអង់គ្លេស ក្រិក អ៊ីតាលី និង អាល្លឺម៉ង់