វិស័យឯកទេស ៖ យានយន្ដ អាហារ និង កសិកម្ម ឧស្សាហកម្មគ្រឿងម៉ាស៊ីន ហិរញ្ញវត្ថុ វេជ្ជសាស្ដ្រ ព័ត៌មានវិទ្យា។ ខ្ញុំក៏មានបទពិសោធន៍ក្នុងវិស័យ សវនកម្ម ការចរចារ និង ច្បាប់ វិទ្យាសាស្ដ្រសង្គម និងសេដ្ឋកិច្ច...

សន្និសីទ ការផ្ដល់សក្ខីកម្ម ក្រុមពិភាក្សា កិច្ចប្រជុំ ការចរចារ ការកសាងក្រុម ការតាំងពិព័ណ៌ពាណិជ្ជកម្ម ការអាត់សម្លេង... គ្រប់យ៉ាងដែលលោកអ្នកហៅ ខ្ញុំមានដំណោះស្រាយ។

ខ្ញុំបានធ្វើការនៅក្នុងប្រទេសដែលរៀបរាប់ដូចខាងក្រោមនេះ ៖

អូទ្រីស

បែលហ្សិក

កម្ពុជា

ក្រូអាស៊ី

សាធារណរដ្ឋ ឆែក

បារាំង

អាល្លឺម៉ង់

ក្រិក

ហុងកុង

អ៊ីតាលី

ហូឡង់

ន័រវេ

ប៉ូឡូញ

ព័រទុយហ្គាល់

ស្លូវាគី

ស៊ុយអែត

ស្វីស

ចក្រភពអង់គ្លេស

សហរដ្ឋអាមេរិក