Όλοι έχουμε δικαίωμα να ζούμε σε ένα υγιές περιβάλλον που το δανιστήκαμε από τα παιδιά μας.

Ας φερθούμε υπεύθυνα με αγάπη και σεβασμό σε ότι δεν μπορούμε να ξαναδημιουργήσουμε. Μιά και η γή είναι μόνο μία.
Έτσι και κάποιες εταιρίες όπως εδώ η Μπίκ (Bic) προσπαθούν να συνδυάσουν ανάπτυξη και κέρδη.

Η βιώσιμη ανάπτυξη προϋποθέτει ανάπτυξη των παραγωγικών πόρων και δομών, χωρίς όμως να διακόπτεται η φυσική παραγωγή αυτών των προϊόντων σε αναγκαία ποσότητα για να μπορεί να υπάρξει το μέλλον.