Elef Vakalis
Διερμηνέας
Interpreter
Interprète
Dolmetscher

Email: office@elef.net

Office: +33 1.46.21.07.69‬

GSM: +33 6.89.87.27.53

Native Tongue ("Langue Maternelle" in French).

Vassilis Alexakis discusses writing in a foreign language with Jean-Baptiste Harang, former literary critic of the French newspaper Liberation.

TGI Paris          Cour d'appel de Paris, novembre 2011 - 2025 :

               Nous avons le plaisir de vous (Monsieur Eleftherios Vakalis)

               faire connaître... votre incrciption ... sur la liste des experts judiciaires

              près de la Cour d'Appel...comme traducteur assermenté pour le grec / la langue grecque...

             TJ ex TGI Paris

Procédure pénale : précisions sur le droit à l'interprétation et à la traduction (Novembre par décret)Palais de Justice St Chapelle Paris 

  La mise en œuvre du droit à l'interprétation et à la traduction dans le   cadre des procédures pénales est précisée par un décret publié le 27       octobre 2013.

  Afin de transposer la directive n° 2010/64/UE du 8 octobre 2010       relative au droit à l'interprétation et à la traduction dans le cadre des   procédures pénale, la loi n° 2013-711 du 5 août dernier a modifié      l'article préliminaire du Code de procédure pénale qui dispose ainsi que  si la personne suspectée ou poursuivie ne comprend pas la langue française, elle a droit, dans une langue qu'elle comprend et jusqu'au terme de la procédure, à l'assistance d'un interprète, y compris pour les entretiens avec son avocat ayant un lien direct avec tout interrogatoire ou toute audience,

Για να κάνει την επικοινωνία πιο ρευστή, η εταιρεία SIDEL, που ειδικεύεται στη συσκευασία τροφίμων, απευθύνεται κατά διαστήματα σε μεταφραστές και διερμηνείες για θέματα όπως η κατάρτιση στελεχών, η σύνταξη οδηγιών λειτουργίας, οι συνεντεύξεις Τύπου, οι διεθνείς επικοινωνίες, τα εσωτερικά βίντεο, κ.λ.π.

Σύνδεσμος : www.sidel.com/fr

 

Προσωπικά είμαι ορκωτός μεταφραστής παρά το πρωτοδικείο στο Παρίσι, προσφέρω ορκωτές μεταφράσεις και παρέχω υπηρεσίες διερμηνείας συνεδρίων και συνοδείας σε εκθέσεις. Εργάζομαι με τις ακόλουθες γλώσσες : Ελληνικά, Γαλλικά, Γερμανικά και Αγγλικά.

Προσφέρω και διαδικασίες επικύρωσης & επίθεσης επισημείωσης (apostille).

Για ορισμένα διεθνή έγγραφα και πράξεις πχ μειοδοτικούς διαγωνισμούς ο νόμος προβλέπει την τήρηση διαδικασιών πιστοποίησης, επικύρωσης και επίθεσης επισημείωσης (apostille). Παρόμεια ισχύει και για συμβολαιογραφικές πράξεις ή για αίτηση γαλλικής υπηκοότητας.

Μοναδική στελέχωση για τα γαλλικά δεδομένα: μέλη των τακτικών σθνεργατών μας είναι εν ενεργεία δικαστικοί πραγματογνώμονες στις μείζονες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Μεταξύ άλλων, για την παροχή υποστήριξης της επικοινωνίας κατά τη διάρκεια συνεντεύξεων εργασίας, συνεντεύξεων πριν από την απόλυση, σε εταιρείες με διευθύνοντα σύμβουλο που δεν κατέχει τη γαλλική γλώσσα, στα δικαστήρια ή για την επιθεώρηση εργασίας, είτε αυτές οι εταιρείες είναι ειδικευμένες στον τομέα των τροφίμων, της συσκευασίας τροφίμων είτε της βιομηχανίας. Καθώς και για μεταφράσεις και διερμηνείες όταν για την κατάρτιση των τεχνικών και εργαζομένων χρειάζεται απλή μετάφραση.

Ενώ για τα συμβόλαια εργασίας, ενοικίασης ή για πιστοποιητικά τύπου γάμου, γέννησης, θανάτου, απαιτείται από τον νομό ορκωτή επίσημη μετάφραση.

Το 2018 και 2021 έχω μεταφράσει / διερμηνεύσει για τη Renault, την Orangina Suntory, την Coca Cola, καθώς και διάφορα εγχειρίδια ή οδηγίες χρήσης συστημάτων,  προσφορές, μειοδοτικούς διαγωνισμούς (ορκωτές, επίσημες μεταφράσεις από ή προς τα γαλλικά / ελληνικά / αγγλικά / γερμανικά).

Ιδιαίτερη χαρά για την εκδήλωση  τύπου για τον χαρακτηρισμό προστατευμένης ονομασίας προελεύσεως AOP (PDO) στην επαγγελματική εμπορική έκθεση SIAL 2018, 2019 καθώς και για ευρωπαϊκούς και διεθνείς  οργανισμούς.

Deposition; comme plusieurs géants numériques et dans l’air du temps on parle de : les géants du numérique: les GAFAM, l’accord OCDE en cours d’élaboration sur la taxation des produits et services numériques, l'identité numérique, sécurité des données personnelles et celles des entreprises, le développement fulgurant de l’intelligence artificielle et ...

La veille (le lundi 2 septembre 2019) Christophe Castaner (Ministre de l’Intérieur) disait lors d’un interview « Aucun système n’est infaillible ».

Interpretation simultanée par deux interprètes de conférences au Sénat
Salle René Monory
Palais du Luxembourg
15 rue de Vaugirard
75006 Paris

Aujourd'hui
16:45 Paris
17:45 Athènes

https://www.publicsenat.fr/direct

Aller au haut