Δελτίο Τύπου

Ίδρυση του πρώτου Διεθνούς Οργανισμού για την Εξίσου Κοινή Ανατροφή (Shared Parenting) για να αναπτύξει προσεγγίσεις των Αναγκών και των Δικαιωμάτων των Παιδιών βασισμένες σε επιστημονικές αποδείξεις.

Το Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή Ανατροφή (Shared Parenting) θα γίνει στην Βόννη το 2014 στις 9-11 Ιουλίου 2014

Βόννη, Γερμανία, 27 Φεβρουαρίου 2014.
Απαντώντας στην ανησυχητική αύξηση των ψυχο-κοινωνικών προβλημάτων και αναπτυξιακών προβλημάτων των παιδιών των οποίων οι γονείς δεν ζουν μαζί, 26 εξέχοντες επιστήμονες, επαγγελματίες της οικογένειας και αντιπρόσωποι της κοινωνίας από 11 χώρες συγκεντρώθηκαν στη Βόννη, στη Γερμανία, στις 21-23Φεβρουαςρίου 2014, για να ιδρύσουν μια νέα διεθνή οργάνωση που εστιάζει στην μελέτη της κοινής ανατροφής (Shared Parenting) σαν μια βιώσιμη και ευεργετική λύση για τα παιδιά.


Το νέο σωματείο θα γίνει γνωστό σαν το Διεθνές Συμβούλιο για την Κοινή Ανατροφή - International Council on Shared Parenting (ICSP). Κοινή ανατροφή σημαίνει η ισοδύναμη, εναλλασσόμενη φροντίδα για το παιδί από τους χωρισμένους γονείς του. Ο σκοπός του σωματείου είναι πρώτον, η διάδοση και προώθηση της επιστημονικής γνώσης ως προς τις ανάγκες και τα δικαιώματα ("συμφέρον - best interests") του παιδιού του οποίου οι γονείς ζουν χωριστά, και δεύτερον, να διατυπώσει συστάσεις βασισμένες σε επιστημονικές αποδείξεις για τη νομική, δικαστική και πρακτική εφαρμογή της κοινής ανατροφής.

Ο καθηγητής Edward Kruk, του University of British Columbia (Canada), ομόφωνα εξελέγη Πρόεδρος του νέου Σωματείου. Σύμφωνα με τον καθηγητή Kruk, " το ICSP είναι το μόνο διεθνές σωματείο που είναι εστιασμένο στην έρευνα που εστιάζει ξεκάθαρα στο παράδειγμα που αναδεικνύεται, αυτό της κοινής ανατροφής. Συγκεντρώσαμε ένα μεγάλο σώμα νέων αποτελεσμάτων έρευνας που εξέτασε το παιδί και τους γονείς στις οικογένειες της κοινής ανατροφής και επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε αυτά τα επιστημονικά δεδομένα στο οικογενειακό δίκαιο, την πολιτική και την επαγγελματική πρακτική, για το συμφέρον του παιδιού."


Η Αντιπρόεδρος Dr. Chantal Clot-Grangeat, Chambéry (France), δήλωσε, "Ο στόχος μας είναι να βρούμε λύσεις για την μείωση των προβλημάτων των παιδιών που όπως είναι γνωστό πηγάζουν από την διάσπαση της οικογένειας, όπως η μειωμένη αυτοπεποίθηση, κατάθλιψη, πιθανή γονική αποξένωση, καθώς και μειωμένη σχολική απόδοση, χρήση ουσιών και παραβατική συμπεριφορά."

 

Η πρώτη κύρια πρωτοβουλία του ICSP θα είναι το Διεθνές Συνέδριο για την Κοινή Ανατροφή 2014 στο "Wissenschaftszentrum Bonn" στις 9-11 July 2014. Το διεπιστημονικό συνέδριο υπό τον τίτλο "Γεφυρώνοντας το κενό μεταξύ Εμπειρικής Απόδειξης και Κοινωνικής και Νομικής Πρακτικής" θα συγκεντρώσει αντιπροσώπους απ' όλο τον κόσμο. Για να διευκολυνθεί η διεθνής επικοινωνία και ανταλλαγή απόψεων, έχει προβλεφθεί ταυτόχρονη μετάφραση στα Αγγλικά, Γαλλικά και Γερμανικά.

Ο Ελευθέριος Ελέφ Βακάλης-Φάι είναι ο Επικεφαλής Διερμηνέας, oρκωτός μεταφραστής παρά το πρωτοδικείο Παρισίων, Συντονιστής ομάδας του Elef.net, μπλόγκερ για τις εξελίξεις στη γλώσσα και την επικοινωνία
http://www.elef.net/contact

more: 2013, 2014 & 2015 

www.twohomes.org

Parents organisations, family professionals and scientists from 14 countries in Europe and North America called upon governments, judges, lawyers, mediators and social workers to promote p

eace between parents and to develop new ways of helping families to operate better after separation.

Angela Hoffmeyer, initiator of the international cooperation, underlined: "Across Western societies there is increased enthusiasm for shared parenting. Our aim is to raise awareness of the benefits of this living arrangement for children and to overcome reservations still prevailing in the legal system."

Recent Swedish research revealed that children in separated families with shared parenting experienced less bullying than those with only one involved parent. Previous research from three continents had already shown that after parental separation, children long for both parents and suffer when they have only little contact with one of them. Those with shared parenting do better in school and have lower rates of psychological problems, child abuse, substance abuse, behavioural problems, developmental problems, delinquency and teenage pregnancy.
more : twohomes.org/en_events_2013_kickoff

The site is available in ten languages : German, French, English, Greek, Spanish, Italian, Dutch, Portuguese, Romanian, Swedish and more to come.

2014 international conference planned 9-11 July in Bonn, selective committee meeting 21,22,23 February 2014 in Bonn.

Translators, interpreters and other contributions are welcome.

2014 New Platform: International Council on Shared Parenting (ICSP) International Platform on Shared Parenting