Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω την έναρξη του Παραρτήματος Τελευταίων Νέων στην προσωπική μου ιστοσελίδα.
Η ανάρτηση των άρθρων θα γίνεται κυρίως στην Αγγλική, Γερμανικη, Ελληνική Γλώσσα.

Φιλικά

Ελευθέριος Δ. Βακάλης Φάυ

Elef Vakalis