Elef Vakalis
Διερμηνέας
Interpreter
Interprète
Dolmetscher

Email: office@elef.net

Office: +33 1.46.21.07.69‬

GSM: +33 6.89.87.27.53

im Herbst 2016 finden am FTSK Germersheim zwei Kurse für Dolmetscher statt, die für Ihre Mitglieder interessant sein könnten. Zunächst im September Einführung ins Dolmetschen für Übersetzer/innen statt. Nähere Informationen unter:

Und dann das an vier Wochenenden stattfindende Seminar Deutsche Rechtssprache mit Zertifikatsprüfung.

VSK

Wir wären Ihnen dankbar, wenn Sie Ihre Mitglieder über diesen Kurs in Kenntnis setzen könnten. Anbei eine Zusammenfassung der wichtigsten Kursinfos, die Sie evtl. in Ihre Website aufnehmen könnten.
Vielen Dank für Ihre Unterstützung.

interregGlossaire:


BastiaEU project PASSAGE : Public AuthoritieS Supporting low-cArbon Growth in European maritime border regions

Fonds Européen pour le Développement Régional
(FEDER)
faibles émissions de carbone
χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
Stait / Detroit Otrante: Italy Grece

Site internet de l’Initiative des détroits d’Europe : www.fr.europeanstraits.euPassage1Site internet du programme Interreg Europe 2014-2020 : www.interregeurope.eu
gouvernance transfrontalière = διοίκηση
chef de file = leader οδηγός
treuils = (winch) βαρούλκο, κν. βίντσι:

==Le saviez-vous ?

La « Troisième révolution industrielle » théorisée par Jérémy Rifkin...
d’après la Commission européenne, le transport est responsable d’un quart des émissions
de gaz à effet de serre sur le territoire de l’Union européenne. A lui seul, le transport routier
totalise un cinquième des émissions de CO2, le principal gaz à effet de serre. La navigation
est quant à elle responsable de près de 14% des émissions, avec une croissance continue
ces dernières années.

Fate    Families Against Terrorism and Extremism

Mothers For Life

   is an organic network

    of organisations working in communities

    across Europe and North Africa

    to prevent radicalisation, counter violent  

   extremism and fight back proposing an  

   alternative narrative against terrorism.

   Families play an important role in countering violent extremism. F.A.T.E.

   is here to help families prevent the Pain, Guilt and Shame that terrorism

   can bring and to help  build Resilience against the threat of extremism

   to all our families.

Ο Οργανισμός Ενημέρωσης για την Αμιαντίαση (Asbestos Disease Awareness Organization -ADAO)
συνεχίζει τη διεθνή του εκστρατεία για την εξάλειψη του αμίαντου μέσω της Παγκόσμιας Εβδομάδας Ενημέρωσης για τον Αμίαντο (GAAW), 1η - 7η Απριλίου 2016.GAAW 2016

Η GAAW έχει σκοπό να ενημερώσει για τον αμίαντο και να εκπαιδεύσει τις κοινωνίες για την πρόληψη της νόσου που σχετίζεται με τον αμίαντο με την ελπίδα ότι όλο και περισσότερες χώρες θα απαγορεύσουν τη χρήση του. Είναι γεγονός ότι ο αμίαντος ακόμα εξορύσσεται, εισάγεται και χρησιμοποιείται τόσο στις αναπτυσσόμενες όσο και στις αναπτυγμένες χώρες σε όλο τον κόσμο, παρά το γεγονός ότι έχει επιβεβαιωθεί ως καρκινογόνος για τον άνθρωπο. Τα καταστροφικά προβλήματα υγείας και οι ασθένειες που προκαλούνται από την έκθεση στον αμίαντο αποτελούν σημαντικό κόστος για την κοινωνία και απίστευτα επώδυνη εμπειρία για τα άτομα και τις οικογένειες που έχουν προσβληθεί.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (World Health Organization-WHO) εκτιμά ότι 107.000 χιλιάδες εργάτες σε όλο τον κόσμο πεθαίνουν κάθε χρόνο από νόσο σχετική με τον αμίαντο, γεγονός που ισοδυναμεί με 300 θανάτους την ημέρα. Μόνο 55 χώρες έχουν απαγορεύσει τον αμίαντο, με αποτέλεσμα οι εργάτες ακόμη να εκτίθενται σε αυτόν καθημερινά, με πιθανά επικίνδυνες συνέπειες για την ζωή τους.

I bought a small Christmas tree today. I think it’s the first time I’ve done it, but I’ve always loved the Christmas holiday. It puts everyone in a good mood. For me, it’s a symbol of the immense joy that the birth of a child brings to a family. It’s also the celebration of a person from the Middle East... like me! I love the idea that this festivity lets the Middle East shine bright across the globe.

Emotionnellement vôtre

Today, just like yesterday and the day before, I say thanks to life. I’ve done this for quite a few years now, every day and many times a day, in fact. I am so grateful for all the gifts it brings me... loving parents – wonderful parents – a happy childhood and teenage years in Iran and a fulfilling and full adult life in Belgium, where all the doors have always been open to me. I feel very privileged, so “Thank you, Life”!

Go to top